Zdrowie:

Dogmatyzm
8
Dogmatyzm

Kategorie zachowań werbalnych Sposoby postępowania, które mają zminimalizować szkody psychiczne wywoływane konfliktem, a także o sposobach wysyłania komunikatów niewerbalnych, czas więc powiedzieć nieco więcej o…

4:04 PM

Medycyna:

Antycypacja psychologia
15
Antycypacja psychologia

Kształ­towanie poprawnych relacji Z licznych doświadczeń klinicznych i terapeutycznych można wysunąć wiele zaleceń, rad i wskazówek dla osób zain­teresowanych radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych, a więc reguł umożliwiających konstruktywne wykorzystanie konfliktu. Reguły postępowania ułatwiające opanowanie konfliktu: Zanim nastąpi walka, trzeba określić obiekt sporu, do­kładnie zdefiniować przedmiot rozbieżności. Staraj się przeprowadzić…

4:05 PM

Interesujące wpisy:

Antycypacja psychologia
8 6
Antycypacja psychologia

Kształ­towanie poprawnych relacji Z licznych doświadczeń klinicznych i terapeutycznych można wysunąć wiele zaleceń, rad i wskazówek dla osób zain­teresowanych radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych, a więc reguł umożliwiających konstruktywne wykorzystanie…

8:51 PM